دکتر ماندانا تسبيحی

Dr

ماندانا تسبيحی

فوق تخصص هماتولوژي و انكولوژي كودكان

زمینه کاری تخصصی

 • پزشك فوق تخصص خون و سرطان كودكان

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: -
 • جنسیت: خانم
 • پست الکترونیک: m.tasbihi@mahak-charity.org
 • سال تولد: -
 • محل تولد: -

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشکاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • سال فراغت : 1375-1368
 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشکاه علوم پزشکی همدان
 • سال فراغت : 1379-1382
 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شيراز
 • سال فراغت : 1390-1393

متن اختصاصی پزشک

این متن دلخواه توسط دکتر پر خواهد شد

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • پزشک برگزيده استان سمنان در سال ۱۳۹۷
 • • مسوول بسته توسعه دانش و مطالعات سرطان در دانشگاه های کلان منطقه يک آمايشی(دانشکاه علوم پزشکی سمنان)۱۳۹۶-۱۳۹۷
 • • عضو شورای پژوهشی واحد توسعه تحقيقات بالينی مرکز آموزشی درمانی امير المومنين دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • • مسوول فنی و علمی کلينيک مرکز آموزشی درمانی امير المومنين دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • انجمن پزشکان کودکان ايران
 • A Comparison Between MRI, Sonography and FISH Methods in Diagnosis, Evaluation and Classification of Arthropathy in Severe Haemophilia a and B )Blood & Coagulation Fibrinolysis (
 • Epidemiological and Clinical Characteristics of Neuroblastoma in southern Iran Iranian journal of pediatric hematology & oncology (I.J.P.H.O(
 • Simultaneous occurrence of obstructive jaundice and protein- losing enteropathy in Hodgkin's Lymphoma)EUR. J. ONCOL.; Vol. 19, n. 2, pp. 112-113, 2014(
 • Pleuropulmunary Blastoma is a rare malignancy in young adult and childhood (KJCO: Korean Journal of Clinical Oncology)
 • Ependymoma as a secondary malignancy after treatment of non- Hodgkin lymphoma Tasbihi Mandana, Karimi Mehran, Zareifar Soheila , Abdolkarimi Babak ,Ghanooni Faraz, kamali krnella, Mokhtari Maral
 • Evidence based review for prevention of Adriamycin Cardiotoxicity Shahriyari Mehdi , Abdolkarimi Babak ,Tasbihi Mandana 1T
 • Prevention from chemotherapy medication errors :Babak Abdolkarimi, Mahdi Shahriari, Mehran Karimi, Soheila Zareifar. Mohammad-Reza Bordbar, Mandana Tasbihi T1
 • Hodgkin Lymphoma Presenting as obstructive jaundice and protein loosing enteropathy Mohammad-Reza Bordbar, Abdolkarimi Babak, Tasbihi Mandana, Bita Geramizadeh. Amir- Reza Dehghanian

مقالات منتشر شده

 • A Comparison Between MRI, Sonography and FISH Methods in Diagnosis, Evaluation and Classification of Arthropathy in Severe Haemophilia a and B )Blood & Coagulation Fibrinolysis (
 • Epidemiological and Clinical Characteristics of Neuroblastoma in southern Iran Iranian journal of pediatric hematology & oncology (I.J.P.H.O(
 • Simultaneous occurrence of obstructive jaundice and protein- losing enteropathy in Hodgkin's Lymphoma)EUR. J. ONCOL.; Vol. 19, n. 2, pp. 112-113, 2014
 • Pleuropulmunary Blastoma is a rare malignancy in young adult and childhood (KJCO: Korean Journal of Clinical Oncology)
 • Ependymoma as a secondary malignancy after treatment of non- Hodgkin lymphoma Tasbihi Mandana, Karimi Mehran, Zareifar Soheila , Abdolkarimi Babak ,Ghanooni Faraz, kamali krnella, Mokhtari Maral
 • Evidence based review for prevention of Adriamycin Cardiotoxicity Shahriyari Mehdi , Abdolkarimi Babak ,Tasbihi Mandana 1T
 • Prevention from chemotherapy medication errors :Babak Abdolkarimi, Mahdi Shahriari, Mehran Karimi, Soheila Zareifar. Mohammad-Reza Bordbar, Mandana Tasbihi T1
 • Hodgkin Lymphoma Presenting as obstructive jaundice and protein loosing enteropathy Mohammad-Reza Bordbar, Abdolkarimi Babak, Tasbihi Mandana, Bita Geramizadeh. Amir- Reza Dehghanian

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است