معرفی مرکز تحقیقات

  • 25 اردیبهشت 2
  • 191 بازدید
  • 2 دیدگاه

پژوهش عبارت است از طرح پرسش به‌منظور كسب آگاهي از طریق جسـتجويي آگاهانه وبر پايه روش علمي و همراه كوشش، كه در آن كاوش و انجام آزمايش با هدف كشف و تفسیر آگاهي تازه انجام می‌پذیرد (تعريف سازمان بهداشت جهاني).ازآنجاكه پايه و اساس پيشرفت هر جامعه بر محور توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و صنعتی آن جامعه بنا، نهاده شده است و از آنجا كه گسترش مرزهاي دانش و کشف حقايق و شناخت پدیده‌های طبيعي بر مبناي پژوهش استواراست، بنابراين اهميت توجه به مقوله پژوهش، محلي از ترديد نخواهد داشت.نهال پژوهش در كشورهاي درحال‌توسعه مانند ايران، هنگامي به بار خواهد نشست كه در سيري اصولي و برنامه ريزي شده و در راستاي اولویت‌های تحقيقاتي آن جامعه باشد. بر اين اساس مركز تحقيقات خون وسرطان محك از همان ابتداي فعاليت بيمارستان فوق تخصصي كودكان مبتلا به سرطان با ظريف محدود مشغول فعاليت بوده است، با افزايش ظرفيت و توانمندي در بخش تحقيقات در آبان سال 1397 مركز تحقيقات خون و سرطان محك موفق به اخذ موافقت اصولي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نمود.

دیدگاهی برای این مطلب بنویسید