دكتر حسین معصومی اصل

Dr

حسين معصومی اصل

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکانعفونی

زمینه کاری تخصصی

 • فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان –پزشک مشاور

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: آقا
 • پست الکترونیک: h.masoumi@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • سال فراغت : 1370
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • سال فراغت : 1382
 • نام دوره : دوره فوق تخصص / فلوشیپ
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • سال فراغت : 1388

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • مرتبه استادی و هیات علمی مرکز اموزشی درمانی فیروز ابادی

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • پزشک مجمعی را اظهار نکرده است

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است