دكتر ميرمحسن طغرايی

Dr

ميرمحسن طغرايی

جراحی عمومی فلوشیپ لاپاروسکوپی

زمینه کاری تخصصی

 • جراحی عمومی فلوشیپ لاپاروسکوپی

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: آقا
 • پست الکترونیک: m.toghraee@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • سال فراغت : 1387
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • سال فراغت : 1394
 • نام دوره : فلوشیپ
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • سال فراغت : 1400

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • پزشک مدرکی را اظهار نکرده است

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • پزشک مجمعی را اظهار نکرده است

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است