دکتر فهیمه جهانفر

Dr

فهیمه جهانفر

متخصص كودكان

زمینه کاری تخصصی

 • بيماريهاي كودكان

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: خانم
 • پست الکترونیک: ارائه نشده توسط پزشک
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ايران
 • سال فراغت : 1369
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ايران
 • سال فراغت : 1373

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • هموويژولانس
 • تغذيه با شير مادر

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • پزشک مجمعی را اظهار نکرده است

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است