دكتر مهرک پورزاهد

Dr

مهرك پورزاهد

قلب و عروق

زمینه کاری تخصصی

 • متخصص قلب و عروق

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: خانم
 • پست الکترونیک: m.pourzahed@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • سال فراغت : 1379
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سال فراغت : 1388

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • پزشک مدرکی را اظهار نکرده است

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • انجمن اترواسکلروز

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • کسب تقدیرنامه از بیمارستان بعثت همدان-بیمارستان تویسرکان-بیمارستان میلاد