دکتر ستار حسینی

Dr

ستار حسینی

متخصص طب اورژانس

زمینه کاری تخصصی

 • طب اورژانس

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: آقا
 • پست الکترونیک: s.hosseini@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • سال فراغت : 1380
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 • سال فراغت : 1399

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • دوره مشاوره ژنتیک
 • دوره ATLS

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • پزشک مجمعی را اظهار نکرده است

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است