دکتر منصوره حقیقی

Dr

منصوره حقیقی

بیوشیمی بالینی (ph.D)

زمینه کاری تخصصی

 • آزمایشگاه تشخیصی طبی فلوسیتومتری-مولکولی سرطان -توالی یابی ژنوم -HLA Typing

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: خانم
 • پست الکترونیک: ma.haghighi@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه :
 • سال فراغت :

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • پزشک مدرکی را اظهار نکرده است

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • پزشک مجمعی را اظهار نکرده است

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است