دكتر نگار افسر

Dr

نگار افسر

متخصص راديولوژی

زمینه کاری تخصصی

 • MRI,CT.Neuro Radiology

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: خانم
 • پست الکترونیک: n.afsar@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • سال فراغت : 1380
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • سال فراغت : 1386

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • پزشک مدرکی را اظهار نکرده است

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • پزشک مجمعی را اظهار نکرده است

مقالات منتشر شده

 • Non-Intensive Grading of pediatric Brainstem Glioma using quantitative sussceptibility mapping .ECR.2024
 • the role of electrical properties tomography in pediatric brain tomors,ECR,2024
 • evaluation of brain alterations in patients with parkinson's disease using quantitative susceptibility mapping ECR.2024
 • Accuaracy of ultrasound in detection of gross prenatal central nervous system anomalies after eighteenth week of gestation .Iran.J.Radiol.Summer 2007
 • The role of electrical properties tomography in brain tumor .ECR24.Poster No:C-13437
 • Preoperative Grading of brainstem glioma in pediatrics using quantitative susceptibility mapping congress:ECR24.Poster No:C-1164

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است