دکتر ترانه سیروس

Dr

ترانه سیروس

کودکان

زمینه کاری تخصصی

 • اطفال - آنکولوژی

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: خانم
 • پست الکترونیک: t.sirous@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : علوم پزشكي ايران
 • سال فراغت : 1368
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : علوم پزشكی ايران
 • سال فراغت : 1373

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • همووژلانس

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • عضو انجمن كودكان ايران

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است