دکتر میترا قالیبافیان

Dr

دكتر ميترا قاليبافيان

راديوانكولو‍ژي

زمینه کاری تخصصی

 • راديوانكولوژي كودكان

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: خانم
 • پست الکترونیک: m.ghalibafian@mahak-chrity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی
 • فرانسه
 • آلمانی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي ایران (تهران)
 • سال فراغت : 1372
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشكي تهران، انستیتوکانسر
 • سال فراغت : 1379
 • نام دوره : دوره فوق تخصص / فلوشیپ
 • دانشگاه : Institut Gustave Roussy, Villejuif, France فرانسه
 • سال فراغت : 1385

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • فلوشیپ رادیو انکولوژی (AFSA) / کودکان، فرانسه - (Institut Gustave Roussy, Villejuif, France)
 • دوره نوروانکولوژی کودکان، کانادا - (The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada )

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • ISRO: Iranian Society of Radiation Oncology
 • ASTRO: American Society for Therapeutic Radiology and Oncology since 2006
 • ESTRO: European Society for Therapeutic Radiology and Oncology since 2006
 • PROS: Pediatric Radiation Oncology Society since 2011
 • SFCE (& SIOP-E) : Société Française de Lutte contre les Cancers et Leucémies de l'Enfant et de l'Adolescent since 2017
 • SIOP : The International Society of Paediatric Oncology since 2018

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • -احراز مقام اول کشوری در امتحانات دانشنامه تخصصی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)
 • -تلاش و اهتمام در زمينه راديوانكولوژي كودكان (انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران)