دکتر ناهید اعرابی

Dr

ناهید اعرابی

هماتولوژیست و انکولوژیست کودکان

زمینه کاری تخصصی

 • بیماری های خون و سرطان کودکان

اطلاعات در دسترس

 • تلفن: ارائه نشده توسط پزشک
 • جنسیت: خانم
 • پست الکترونیک: n.arabi@mahak-charity.org
 • سال تولد: ارائه نشده توسط پزشک
 • محل تولد: ارائه نشده توسط پزشک

زبان های تحت تسلط

 • فارسی
 • انگلیسی

تحصیلات تکمیلی

 • نام دوره : دوره پزشکی عمومی
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سال فراغت : 1372
 • نام دوره : دوره تخصص
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سال فراغت : 1376
 • نام دوره : دوره فوق تخصص / فلوشیپ
 • دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • سال فراغت : 1393

متن اختصاصی پزشک

دوره ها و گواهینامه ها

لیست مدارک

 • پزشک مدرکی را اظهار نکرده است

عضویت در مجامع

عضویت در موسسه یا مجله علمی پژوهشی

 • عضویت در انجمن خون و سرطان کودکان ایران
 • عضویت در انجمن ترومبوز هموستاز جهانی
 • عضویت در SIOP
 • عضویت در انجمن ترومبوز و هموستاز ایران

مقالات منتشر شده

 • پزشک مقاله ای را اعلام نکرده است

جوایز و تقدیرنامه ها

 • پزشک جوایز را اعلام نکرده است