کلماتی را که برایم زمزمه می کنی، می شنوم

  • 10 اردیبهشت 2
  • 325 بازدید
  • 0 دیدگاه
blog image

کلماتی را که برایم زمزمه می کنی، می شنوم، پا روی تک تکشان می گذارم و از این رودخانه ناآرام به سلامت می گذرم.