بخش ارغوان (شيمی درمانی سرپايی)

نام بخش: شيمي درماني سرپايي

ظرفیت : 14 تخت

رئیس بخش: دكتر حسن نيك فرجام

سرپرستار بخش: سميه آجامي

ساعات ملاقات با بيماران

جهت برقراري ارتباط با اين بخش، مي‌توانيد با شماره تلفن‌های 23501142 و 23501139، تماس بگیرید.

آنچه همراهان بيماران بايد بدانند

  1. حضور يك همراه در كنار بيمار، الزامي است.
  2. والدين در مدت بستري در این بخش، باید از به همراه آوردن كودك ديگر خودداري کنند.
  3. طول مدت بستري در اين بخش حدود 4 الي 5 ساعت است.
  4. كودك، بدون اطلاع و با داشتن آنژيوكت اجازه خروج از بخش را ندارد.

در صورت بروز هرگونه مشكل براي بيمار، باید حتما هنگام ويزيت به پزشك اطلاع داده شود.

پزشکان فعال در بخش بخش ارغوان (شيمی درمانی سرپايی)