بخش ارکیده (آنکولوژی 4)

نام بخش: آنکولوژی 4

ظرفیت : 15 تخت

رئیس بخش:  دکتر هادی موسی‌خانی

سرپرستار بخش: زهرا چرخچی

ساعات ملاقات با بيماران

15:00 الي 17:00

جهت برقراري ارتباط با اين بخش، مي‌توانيد با شماره تلفن 23501393 تماس بگیرید.

پزشکان فعال در بخش بخش ارکیده (آنکولوژی 4)