بخش اقاقیا (درد)

نام بخش: اقاقيا (درد)

ظرفیت : 10 تخت

رئیس بخش: دكتر علی نادري

سرپرستار بخش: سيد محسن محمودي

 

ساعات ملاقات با بيماران

15:00 الي 16:00

جهت برقراري ارتباط با اين بخش، مي‌توانيد با شماره تلفن‌های 23501123 و 23501443 تماس بگیرید.

پزشکان فعال در بخش بخش اقاقیا (درد)