بخش اورژانس

 

نام بخش:اورژانس

تعداد تخت:8

رئیس بخش: دكتر بهداد ثبوتي

سرپرستار بخش: خانم زهرا دواشي

 

ساعات ملاقات با بيماران

شش ماهه اول سال: بدون محدوديت

شش ماهه دوم سال: بدون محدوديت

جهت برقراري ارتباط با اين بخش مي توانيد با شماره تلفن …….23501250، شماره داخلي ….1197 و …1250.. تماس حاصل نماييد.

آنچه بیماران و همراهان بخش باید بدانند:

1-اورژانس اين مركز 24ساعته اماده ارائه خدمات به بيماران اين مركز ميباشد

2- در زمان ورود به اورژانس براساس مشكل بيمار وشدت بيماري وسطح ترياژ زمان بندي ويزيت بيماران انجام ميشود

3-اورژانس اين مركز فوق تخصصي، بستري تحت نظر براي كودكان مبتلا به

سرطان دارد.

4-حداقل زمان تعيين تكليف جهت انتقال به بخش6 ساعت ميباشد.

5-خدمات پزشكي وپرستاري كودكان تحت پوشش براساس بيمه پايه رايگان

ميباشد.

6-در صورت نياز به مشاوره ومددكار از طريق اطلاع به سيستم پرستاري و هماهنگي با سرويس مربوطه انجام ميگردد.

 

پزشکان فعال در بخش بخش اورژانس