بخش بستري نيلوفر ۱ (ICU)

معرفی کلی بخش:

 

نام بخش: ICU

ظرفیت : 4 تخت

رئیس بخش: دكتر علی نادري

سرپرستار بخش: سارا اقدمي‌زاده

 

ساعت ملاقات با بيماران:

15:00 الي 16:00

جهت برقراري ارتباط با اين بخش، مي‌توانيد با شماره تلفن‌های 23501156 و 23501479، تماس بگیرید.

 

پزشکان فعال در بخش بخش بستري نيلوفر ۱ (ICU)