بخش بستری نیلوفر ۲ (ICU)

نام بخش: ICU

ظرفیت : 4 تخت

رئیس بخش: دكتر علی نادري

سرپرستار بخش: سارا اقدمي زاده

ساعت ملاقات با بيماران:

15:00 الي 16:00

جهت برقراري ارتباط با اين بخش مي‌توانيد با شماره تلفن‌های 23501155 و 23501444، تماس بگیرید.

 

پزشکان فعال در بخش بخش بستری نیلوفر ۲ (ICU)