بخش رز (آنكولوژي 3)

نام بخش: آنكولوژي 3 (رز)

ظرفیت : 15 تخت

رئیس بخش: دكتر ماندانا تسبيحي

سرپرستار بخش: نجمه برومند

 

ساعت ملاقات با بيماران

15:00 الي 17:00

جهت برقراري ارتباط با اين بخش، مي‌توانيد با شماره تلفن‌های 23501279 و 23501280 تماس بگیرید.

پزشکان فعال در بخش بخش رز (آنكولوژي 3)