بخش لیلیوم (آنكولوژي 2)

نام بخش: آنكولوژي 2 (ليليوم)

ظرفیت : 15 تخت

رئیس بخش: دكتر حسن نيك فرجام

سرپرستار بخش: طاهره اسدي

 

ساعت ملاقات با بيماران :

فقط پدر بيمار-15:00 الي 16:00

 

جهت برقراري ارتباط با اين بخش، مي‌توانيد با شماره تلفن‌های 23501085 و 23501086، تماس بگیرید.

پزشکان فعال در بخش بخش لیلیوم (آنكولوژي 2)