بخش پامچال (پیوند)

نام بخش: پیوند

ظرفیت : 5 تخت

رئیس بخش: دکتر علی نادری

سرپرستار بخش: سیمین شجری

 

ساعت ملاقات با بيماران

ندارد

جهت برقراري ارتباط با اين بخش، مي‌توانيد با شماره تلفن 23501330 تماس بگیرید.

آنچه همراهان بيماران بايد بدانند:

  • همراهان نباید از اتاق خارج شوند.
  • غذا به هیچ عنوان از بیرون بیمارستان سرو نمی‌شود.
  • امكان تعویض همراه بيمار در طول دوران بستری وجود ندارد.
  • حمام روزانه اجباری است.

پزشکان فعال در بخش بخش پامچال (پیوند)