درمانگاه تغذيه

معرفي كلي درمانگاه:

 

اين درمانگاه در طبقه پنجم ساختمان بيمارستان محك قرار دارد.

براي دريافت نوبت از اين درمانگاه با شماره تلفن 23501000-021 داخلی 1126  تماس گرفته و با دريافت نوبت در زمان تعيين شده به درمانگاه مراجعه نماييد.

براي مشاهده ليست بيمه هاي طرف قرارداد اينجا كليك نماييد.

 

روزهاي حضور كارشناس تغذيه:

 

مشاوره تغذيه توسط سركار خانم صلواتي در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 11 با تعيين وقت قبلي امكان پذير مي باشد.

پزشکان فعال در بخش درمانگاه تغذيه