درمانگاه قلب و عروق

معرفی کلی درمانگاه:

اين درمانگاه در طبقه پنجم ساختمان بيمارستان محك قرار دارد.
جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان اين درمانگاه می توانید اينجا كليك نمایید.
براي دريافت نوبت از اين درمانگاه با شماره تلفن 23501000-021 داخلی 1126 تماس گرفته و با دريافت نوبت در زمان تعيين شده به درمانگاه مراجعه نماييد.
براي مشاهده ليست بيمه هاي طرف قرارداد اينجا كليك نماييد.

نوار قلب و اكوكارديوگرافي

خدمات تشخيصي نوار قلب و اكوكارديوگرافي با هماهنگي با سوپروايزر درمانگاه در روزهاي حضور پزشك قابل انجام مي باشد.

 

 

روزهاي حضور پزشكان متخصص قلب و عروق:

نام پزشك روزكاري
دكتر عليرضا حاجي معيني يكشنبه ها از ساعت 8 تا 14
دكتر مهرك پورزاهد چهارشنبه ها از ساعت 11-13

پزشکان فعال در بخش درمانگاه قلب و عروق