كارگاه آموزشی پيشگيری و كنترل عفونت برای كاركنان بيمارستان

> <
  • Dr
  • Dr
  • 12 اردیبهشت 2
  • 417 بازدید
  • 21 دیدگاه

كارگاه آموزشي دوره اي آشنايي با كليات پيشگيري و كنترل عفونت براي در تاريخ 22 تا 23 بهمن ماه 1401 در سالن اجتماعات بيمارستان براي كاركنان انتظامات توسط خانم اسفندياري سوپروايزر پيشگيري و كنترل عفونت برگزار شد.

دیدگاهی برای این مطلب بنویسید